Praktische informatie

Openingstijden

  • De peuteropvang start om 8.15 uur en eindigt om 12.15 uur.
  • De groepen 1 t/m 8 volgen onderwijs op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur volgens een continurooster. Zij lunchen tussen de middag op school.
  • De bel gaat om 8.25u zodat we om 8.30u met de lessen kunnen beginnen.

 

Openingstijden buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO)

Maandag van 14.00u tot 18.15u (of 16.15u)

Dinsdag van 14.00u tot 18.15u (of 16.15u)

Woensdag van 14.00u tot 18.15u (of 16.15u)

Donderdag van 14.00u tot 18.15u (of 16.15u)

 

VSO wordt aangeboden van ma t/m donderdag van 7.15u en 8.15u.

Onze schoolgids

Op deze site staat al veel informatie over kindcentrum it iepen finster. Informatie over onze basisschool vindt u behalve op deze website ook in onze schoolgids

Ons schoolplan

Iedere school heeft een schoolplan. basisschool it iepen finster ook. Daarin beschrijven we wat ons voornemen te gaan doen. Waar gaan we van uit, wat willen we bereiken, welke lesmethodes gebruiken we al, welke willen we gaan invoeren, maar nog veel meer dan dat.
U kunt ons jaarplan hier in inzien.

Ons jaarverslag 2020-2021

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. 
In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. 
U kunt het jaarverslag downloaden

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, extra excursies en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 25 euro per kind.

Bijdrage en tegemoetkoming

Een Kindpakket voor uw kind?

Niet alle ouders beschikken over een inkomen waarmee zij hun kinderen mee kunnen laten doen aan activiteiten die voor anderen heel gewoon zijn. Omdat alle kinderen mee moeten kunnen doen met activiteiten in en om school is een Kindpakket aan te vragen. Dat kan via kindpakket.nl.
Kindpakket is een intiatief van de gemeente en een aantal fondsen.

AVG

Voor ons privacy beleid verwijzen we u graag naar de site van onze stichting: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming

Wanneer u een klacht heeft

Wanneer u een klacht heeft, dan bespreekt u dit het best eerst met de persoon in kwestie of (in tweede instantie) met de directeur van onze school. Het kan bijvoorbeeld gaan over het gedrag of een beslissing van iemand op ons ikc.
Biedt het gesprek u geen oplossing, of u heeft bij het gesprek ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Onze contactgegevens

it iepen finster

Dorpsstraat 4b
8806 KT Achlum
0517-641424

Directeur: Brenda Oostra
mail: itiepenfinster@cbo-nwf.nl

Contact

Neemt u voor meer informatie over it iepen finster gerust contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier, maar ook per telefoon (0517-64 14 24) of per mail via itiepenfinster@cbo-nwf.nl.
U krijgt van mij zo spoedig mogelijk antwoord.

Brenda Oostra
(directeur)