Ikc it iepen finster

Alle kinderen uit Achlum en omgeving zijn, vanaf 2 jaar oud, welkom op ons kindcentrum. Voor de jongste meisjes en jongens hebben we onze peuteropvang it lyts finster. Wie vier jaar is of ouder bezoekt onze basisschool it iepen finster.

In ons kindcentrum willen wij verantwoordelijkheid dragen voor onze leerlingen. Hen voorbereiden op de toekomst. Dat is meer dan informatie geven of vaardigheden trainen. Bij ons staat de achtergrond van onze kinderen centraal. Vanuit die achtergrond willen we menselijkheid en medemenselijkheid bijbrengen en voorleven. Onze pedagogische insteek richt zich dan ook op humaniteit.

Je mag zijn wie je bent

Op ons ikc stimuleren wij ieder kind haar of zijn eigen talenten te ontwikkelen. Het niveau en tempo van ieder kind is voor ons leidend: we zetten ons in om ieder kind passende ondersteuning en uitdaging te bieden. Op ons ikc vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar goed kennen. Dit is de basis om veilig en goed te kunnen ontwikkelen. We besteden om die reden veel tijd aan de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Dit zijn de zogeheten “Gouden weken”.

Open voor iedereen

Op ons ikc gaan we positief met elkaar om, hebben we oog voor elkaar en is iedereen welkom. Diversiteit in afkomst of achtergrond zien wij juist als een verrijking. Sinds 2014 is it iepen finster een samenwerkingsschool waar christelijk en openbaar onderwijs samenkomen. Hiermee is de wens van één school in het dorp gerealiseerd, wat de leefbaarheid en het onderwijs versterkt. Bij de start zijn de gebouwen verbouwd en samengevoegd tot één modern ruim gebouw.

1 september 2020 zijn wij een integraal kindcentrum geworden. Wij bieden naast onderwijs ook naschoolse kinderopvang aan van maandag t/m donderdag. Onze peuters zijn er op maandag en woensdag.

In een gesprek is het mogelijk om uw wensen op het gebied van opvang te bespreken. Uw wens staat bij ons voorop, bij voldoende kinderen proberen we de opvang uit te breiden.  

Samen voor onze kinderen

'It takes a village to raise a child'. Of vertaald in het Nederlands: 'Er is een dorp voor nodig om een ‚Äč‚Äčkind op te voeden'. Dit Afrikaanse gezegde heeft ook in ons dorp Achlum belangrijke zeggingskracht.
Ouders, dorpsbewoners, ons team; samen zetten we ons in om onze kinderen op te laten groeien in een veilige gezonde omgeving tot mooie, krachtige mensen die ook oog hebben voor anderen.

Centraal in het dorp

Midden in het dorp aan de Dorpsstraat 4B vindt u it iepen finster, de dorpsschool van Achlum

Onderdeel van CBO-NWF

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Contact

Neemt u voor meer informatie over it iepen finster gerust contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier, maar ook per telefoon (0517-64 14 24) of per mail via itiepenfinster@cbo-nwf.nl.
U krijgt van mij zo spoedig mogelijk antwoord.

Brenda Oostra
(directeur)