1 april, Trots op jullie!

Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers,

wat zijn we trots op jullie. Al voor de derde week op rij verzorgen jullie thuis het onderwijs. Op mijnschool zien we foto's voorbij komen van kinderen die hard aan het leren zijn, heerlijk aan het knutselen en lekker aan 't buiten spelen. Wij merken de betrokkenheid enorm om alles zo goed mogelijk te regelen. Complimenten voor jullie als ouders om dit allemaal te organiseren!

Gisteravond is bekend geworden dat er nog een paar weken nodig zijn om op deze manier door te gaan. Zo hopen we het corona virus af te vlakken. Dat betekent dat we t/m de meivakantie de schooldeuren gesloten moeten houden.

Schroom niet om ons vragen te stellen als u ergens mee zit. Wij proberen en willen overal in meedenken. Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Hartelijke groet, team it iepen finster


15 maart, It Iepen Finster dicht

Dag ouders, verzorgers, 

Zoals u al op 't nieuws heeft kunnen lezen en horen gaan alle scholen dicht. 

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar via MijnSchool.

Hartelijke groet team it Iepen Finster. 


10 maart, Op tongersdei 5 maart kaam Lida Dijkstra bij ús op skoalle.

Lida Dijstra is in Fryske skriuwster en sûnt koart  ek berneboeke-ambassadeur. As Berneboekeambassadeur (BBA) fan Fryslân set sij har yn om lês- en boekewille te fersprieden. Se hat op It Iepen Finster yn alle groepen west en enthousiast fertelt oer har wurk. Ek hie se in koffer fol mei boeken mei, die we op skoalle hâlde meie.

 

 

 

 

Yn groep ½ hat Lida foarlêzen út har printeboek Skattich. Ek hat se de bern fertelt hoe as in boek makke wurdt en hie se in boek mei sûnder bladsiden. De bern fûnen dit tige nijsgjirrich. Nei ôfrin sei Jurre: Pfff, ik tink dat sij wol wurrich is! Ek yn de oare klassen hat Lida Dijkstra mei folle enthousiasme oan it fertellen en foarlêzen west. In pear bern ha der in ferslach fan skreaun. Dat kinne jim hjir ûnder lêze.

Groep ¾ skriuwt: “Lida Dijkstra kwam vanogtent met boeken. Een dat ging over een konijntje en die wilde stoer zijn. Want iedereen vont um te schateg. Lida Dijkstra die zij dat we aan het ijnt vraagen mogten stelen”. “Dat was hieel leuk”. En ek ien yn it Frysk hat ien fan groep ¾ wat skreaun: “Ik voen ut leuk daster wiedest want koedest leuk voorlesen”

Jelmer en Hendrika fan groep 5/6  skriuwe in hiel ferslach, hjir in stikje der út: “Lida begon op haar 30ste.Eigenlijk op haar 3,5ste. Ze schreef omhoog omlaag hier en daar een krulitje. Ze schreef zelfs een boek ze vroeg aan haar ouders wat heb ik geschreven? Ze dachten wat is dit? Inmiddels heeft ze al 90 boeken geschreven. Ze doet som wel een jaar over een boek. Ijgelijk schrijft ze niet, maar typt ze. Ze krijgt 5 of 10 procent van het geld. Ze krijgt royalties dat is een soort van geld. Ze heeft een ketting voor berneboekenambassadeur. Dat kun je vinden op www.berneboekenambassadeur.frl en op www.lidadijkstra.nl

Wij vonden het heel leuk dat Lida bij ons op school was. Doei”. Djulian út groep 7/8 skriuwt ek: “Lida Dijkstra deed ook een opdracht met ons: de Fertelbeam. Dan moet je een hoofdpersoon bedenken en een voertuig en een gebeurtenis en dan heb je inspiratie voor een boek. Heel raar maar leuk!” Sa’t jim lêze kinne wie it in hiel slagge moarn!

Lida Dijkstra tige tank!

 

 

 

 


5 maart, Judoles op it iepen finster

Woensdag 4 maart en volgende week woensdag hebben alle kinderen judo. Ze krijgen les van een echte judoleraar. De week daarna maken ze kennis met tennis. 
Door met verschillende sporten in aanraking te komen, hopen we kinderen te stimuleren om te sporten.

Judo was een succes!


5 maart, Workshops in maart

We zijn afgelopen dinsdag 3 maart van start gegaan met de workshops en hopen dat de kinderen enthousiast zijn thuisgekomen! Het gaf weer veel reuring in de school. Hamers, vishengels, hout, van alles werd meegenomen naar school. Het bos in, bloembollen planten, fotografie, sterren planeten van alles komt aan bod.
De hele maand maart gaan we op de dinsdagmiddag verder met de workshops! We hebben er zin in!


28 februari, 3e plek voor Remco bij de regionale Voorleeswedstrijd!!

Remco heeft een hele knappe 3e plaats weten te bemachtigen op woensdag 26 februari in de Koornbeurs. Heel knap gedaan Remco!!

Eigen ervaring Remco: 

Ik ben met mijn vader en moeder naar de Koornbeurs in Franeker gegaan. Ik zat vooraan, samen met de andere 20 voorlezers. We hadden twee pauzes, een kleine pauze en een grote pauze. Ik  had het boek BLOCK BUSTERS HET PICASO MISTIRIE. Ik vond het zelf wel goed gaan. Toen  iedereen had voorgelezen, ging de jury bepalen wie de drie voorlezers werden. Toen de jury weer terug kwam ging de Kinderburgemeester de prijzen uitreiken, er waren drie prijzen Toen een man zei de derde prijs is voor Remco Greidanus; ik was zo blij. Iedereen die jury was feliciteerde mij, ik feliciteerde al de andere winnaars er zat ook nog een boekenbon bij, daar mee kan ik een boek kopen bij een boekenwinkel. Jammer genoeg ging ik niet door naar de andere ronde, de eerste en de tweede gingen wel naar de andere ronde, maar het maakt niet zoveel uit want  ik heb nu twee OORKONDES hier ben ik al super blij mee!           


24 februari, 7e plek op FK Ploegenachtervolging.

Harmen, Nynke en Neelstje hebben op woensdag 12 februari deelgenomen aan het FK ploegenachtervolging namens it iepen finster. Niet in de prijzen maar wel een erg knap resultaat gezien de zware poule waar ze inzaten.

Ploegenachtervolging  

Wij (Neeltsje,Nynke  en Harmen) gingen naar de 11stedenhal want we hadden een ploegenachtervolging. We gingen kijken wanneer we moesten schaatsen en tegen wie we moesten schaatsen. De eerste keer moesten we tegen Berlikum schaatsen. Van Berlikum hadden we gewonnen. Toen moesten we nog een keer schaatsen tegen Arum dat hadden we verloren. De  start ging een beetje verkeerd want Neeltsje zette af en raakte Nynke’s schaats en dat duurde 4 seconden, en het verschil tussen de zesde en de zevende (de zevende waren wij) duurde ongeveer 4 seconden dat was dus heel jammer. We hadden wel een hele leuke middag. Dit verslag is getypt door  

Nynke Neeltsje en Harmen