24 februari, 7e plek op FK Ploegenachtervolging.

Harmen, Nynke en Neelstje hebben op woensdag 12 februari deelgenomen aan het FK ploegenachtervolging namens it iepen finster. Niet in de prijzen maar wel een erg knap resultaat gezien de zware poule waar ze inzaten.

Ploegenachtervolging  

Wij (Neeltsje,Nynke  en Harmen) gingen naar de 11stedenhal want we hadden een ploegenachtervolging. We gingen kijken wanneer we moesten schaatsen en tegen wie we moesten schaatsen. De eerste keer moesten we tegen Berlikum schaatsen. Van Berlikum hadden we gewonnen. Toen moesten we nog een keer schaatsen tegen Arum dat hadden we verloren. De  start ging een beetje verkeerd want Neeltsje zette af en raakte Nynke’s schaats en dat duurde 4 seconden, en het verschil tussen de zesde en de zevende (de zevende waren wij) duurde ongeveer 4 seconden dat was dus heel jammer. We hadden wel een hele leuke middag. Dit verslag is getypt door  

Nynke Neeltsje en Harmen


12 februari, Workshops

In maart is het weer tijd voor de workshops!
Vorig jaar waren we heel enthousiast. Kinderen, leerkrachten en ouders
We hopen dat iedereen weer met enthousiasme aan de slag gaat met de workshops.

Deze keer hebben we de onderbouw in 5 groepen verdeeld. En de bovenbouw bestaat ook uit 5 groepen.
Iedere week krijgen de kinderen een andere workshop. Deze keer dus in circuitvorm.

De workshops zijn op 3, 10, 17, 24 en 31 maart van 12.30 uur tot 13.45 uur. 
De kinderen sluiten de dag af bij de eigen leerkracht.

Er zijn ook 2 bovenbouw groepjes die hebben aangegeven dat ze willen leren haken. Wat leuk dat de beppe van Thyme, Elin en Ferre 2 keer komt om met de kinderen te gaan haken. Bedankt!

In de bijlage staan de meeste workshops beschreven.

Vast leuk om met je kind(eren) even te gaan bekijken.

Groeten van het team 
 


27 januari, Voorlees pakes en beppes

Het was genieten tijdens de voorleesmiddag.

Maandagmiddag, na enen was het een drukte van belang op it iepen finster, De pakes, beppes, opa’s en oma’s stroomden binnen, als afsluiting van de voorleesweek , om te gaan voorlezen aan hun kleinkind[eren). Na een welkom en een kleine uitleg, zochten de leerlingen ( zo’n 40 )hun pake, beppe, opa of oma op, om daarna samen een plekje te zoeken in het gebouw om te luisteren naar het voorlezen, van hun gekozen boek. Ook de andere kinderen schoven bij om te kunnen luisteren naar de verhalen. Waar je ook liep, zag je blijde gezichten. We kunnen zeggen dat het genieten was voor de leerlingen, maar zeker ook voor de pakes en beppes. Na het lezen was er koffie ,thee en een schaal met koekjes voor de voorlezers. Ook de kinderen werden niet vergeten. Hierna was het een vrolijke boel. Grootouders, kinderen liepen de klassen in en uit om van alles te laten zien. Als dank kregen alle lezers een een klein presentje gemaakt door de kinderen,Even na 2 uur stroomde de school leeg met tevreden leerlingen en grootouders. 
Het team wil alle pakes, beppes opa’s en oma’ s bedanken voor deze heerlijke middag.