Schoolplan

In het schoolplan staat het schoolbeleid voor de komende jaren beschreven. Het plan wordt eens in de vier jaar gemaakt, en bevat informatie over onder andere het onderwijsaanbod, uitgangspunten en plannen.

Eens per jaar komt bovendien de schoolgids uit. Hierin staan de doelen en plannen voor het komende schooljaar, en vindt u praktische informatie als vakantiedata en lestijden. De schoolgids kunt u ieder jaar aanvragen, maar staat hieronder ook online.