Dwars door Achlum loopt een prachtige gracht. Hier, aan de Dorpsstraat ligt onze dorpsschool.

Op deze site vindt u informatie over onze school. Over de verschillende groepen en wat kinderen er leren, doen en meemaken. Over het team, maar ook praktische informatie als schooltijden, overblijven en medezeggenschap.

Op deze site leest u ook hoe wij invulling geven aan ons lesprogramma. De schoolgids, het schoolplan en diverse formulieren kunt u hier downloaden.

CBO-NWF

CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 18 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF.