Dwars door Achlum loopt een prachtige gracht. Hier, aan de Dorpsstraat ligt onze dorpsschool.

Op deze site vindt u informatie over onze school. Over de verschillende groepen en wat kinderen er leren, doen en meemaken. Over het team, maar ook praktische informatie als schooltijden, overblijven en medezeggenschap.

Op deze site leest u ook hoe wij invulling geven aan ons lesprogramma. De schoolgids, het schoolplan en diverse formulieren kunt u hier downloaden.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.