Buitenschoolopvang Achlum
Wat is buitenschoolse opvang?
Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan nodig. Bij de BSO kunnen de kinderen voor en na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. De kinderen van 4-13 jaar vangen we op in een voor hen speciaal ingerichte ruimte. **Klik op de titel voor meer info**

De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen. Ze komen minimaal 1 korte middag per week en worden begeleid door beroepskrachten.

Voor vakantieopvang geldt een minimum afname van 24 dagdelen per jaar. Tevens is er ook een mogelijkheid om een 40 weken pakket af te nemen zodat u de vakanties niet door hoeft te betalen.

De buitenschoolse opvang werkt voor ouders/verzorgers die hun kinderen op een professionele manier willen laten opvangen, als zij zelf moeten werken/studeren.

In de vakanties werkt de BSO met thema’s. BSO Achlum zit in de vakantie gelokaliseerd op BSO Triviant te Franeker.

Vakantieopvang
Buitenschoolse opvang Achlum biedt ook vakantieopvang. Als u een dagdeel afneemt bij de BSO geeft dit tijdens de vakanties recht op een gehele dag vakantieopvang op die dag. Bijvoorbeeld: als u een korte voormiddag afneemt op de dinsdag, dan heeft u in de vakantie recht op een hele dinsdag opvang. U kunt ook gebruik maken van de vakantieopvang zonder verder gebruik te maken van de BSO. In de vakanties zit BSO Achlum samengevoegd met BSO Triviant te Franeker.

Aanmelden kan via de website of plaatsingsmedewerker. (www.kinderopvangfriesland.nl)

De opvang valt onder de wet Kinderopvang en er kan Kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Een berekening van de kosten kunt u zelf maken op de website www.kinderopvangfriesland.nl of via de plaatsingsmedewerker (tel 0517-380680)

Openingstijden BSO Achlum
Dinsdag 14.00-18.15
Donderdag 14.00-18.15

Er bestaat een uitbreiding bij voldoende opgave naar:
Maandag t/m Vrijdag
Voorschoolse opvang 7.00-8.30
Naschoolse opvang 14.00-18.15
In de vakantie en schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.00-18.15.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben over de BSO, of wilt u meer informatie, kijk dan op onze website: www.kinderopvangfriesland.nl
Inspectierapport

Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
- Inspectie Kinderopvang