Uitgelicht: ZOA kruidnotenactie op It Iepen Finster

Als school willen wij graag een steentje bijdragen om kinderen in nood te helpen. Wij gaan dit o.a. doen door kruidnoten te verkopen en door dit jaar ons ontwikkelingsgeld te sparen en dit over te maken naar ZOA. De leerlingen uit alle groepen hebben een bestelformulier meegekregen. De kinderen gaan op pad om aan bekenden te vragen of zij één of meerdere zakken kruidnoten willen kopen. Het aantal verkochte zakken wordt op de bijgevoegde lijst ingevuld.

De actie zullen we de komende twee weken voeren. De inschrijflijsten met het geld van de verkochte zakjes moeten uiterlijk vrijdag 14 oktober weer op school zijn. Vervolgens zullen wij de zakken kruidnoten, na de herfstvakantie, bij ZOA bestellen. Na aflevering op school leveren de kinderen de zakjes af bij de mensen op hun lijst.

Kalender

25 oktober
Ouderwerkgroepvergadering
5 t/m 16 oktober
Kinderboekenweek (voor altijd jong)
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

ZOA kruidnotenactie op It Iepen Finster

Als school willen wij graag een steentje bijdragen om kinderen in nood te helpen. Wij gaan dit o.a.

Verenigingsnieuws

Algemene Schoolgids 2016 - 2018

Elke school brengt jaarlijks een schoolgids uit met alle belangrijke informatie. Algemene informatie

Uit de media

Penselen in het Rijksmuseum

Kinderboeken zijn vaak prachtig geïllustreerd. Jaarlijks krijgen de beste illustratoren een prijs,